затверджені рішення 16сесії 8скликання

! ріш.про затв.тех.док. по присад.зем.діл.. Старинець В.М.!

ріш.про затв.тех.док. по присад.зем.діл.. Герасименко С А!

ріш.про затв.тех.док. по присад.зем.діл.. Васнєцова О.О.!

Про скасування рІшення Єлчиєва!

Про припинення Вініченко В.В. права користуванння зем. ділянкою!

Про надання дозволу на складення технічної документації- Ступнік М.П.! Про надання дозволу Гребенікову І.А. на розроблення проекту землеустрою!

про внесення змін до рішення Козлової С.Й.!

погодження затв. проекту землеустр.Волкову Г.М.!

погодження затв. Волкову А.Л.!

погодження затв.Волковій І.!

затв. тех.док Терейковській В.І..!

затв. тех.док Терейковській!

затв. тех.док Монастирський Є.В.!

затв. тех.док Бабич О.О.!

затв. тех. док. Вовк Ів.Ів.!

затв.проекту землеустр. Заболоцький О.І.!

Дорошенко В.Ю.затв.проекту земл.

 

Рішення сесії (22)

Рішення Байрачна 4.Костя

Про утворення лічильної комісії

Про порядок відчуження майна

Про затвердження Правил благоустрою

Програма соц-розвитку

Правила Благоустрою оскіл пояснювальна (9)