Затверджені рішення від 16.05.2019 р. 29 сесії 8 скликання

рішення харчув оздоровл

Рішення сесії (58)

рішення передача комп бібл

Ріш вик за І кв. 2019 р.

Про утворення лічильної комісії

Про порядок денний

проект рішення сесія туризм

програма-туризм

Про вступ до Асоціації міст

Про внесення змін в план соц.економ.розвитку

Про виділення коштів

Про взяття на баланс освітлення 2019

пояснювальна (31)

І кв.2019 рік поясн

Звіти постійних комісій

звіт за 1 квартал 2019 року

Додаток 4,5,6,7 (24)

додаток 3 (2)

додаток 2

додаток 1 (2)

Баранник затв.тех.док.

Бочаров О.І. ОСГ проект

Гончаров О.В. ОСГ проект

~$д.дозв. на розр.проекту землеустр.Зорянський М.Ю.

Заболоцький О.І. обсл.неж.буд. проект

затвердження проекту зем. Кропачов С.О.

Кривова К.С. затв.тех.док.

Над.дозв. на розр.проекту землеустр.Зорянський М.Ю.

Прокопенко.затв.тех.док.

про над. доз. на виг. тех. док. пас. Г.М. Одінцов

про над. доз. на виг. тех. док. пас. Г.Одінцов (2)

про над. доз. на виг. тех. док. пас. О. Одінцовій (1)

про над. доз. на виг. тех. док. пас. Одінцову

про над. доз. на виг. тех. док. сін. Г.М. Одін.

про над. доз. на виг. тех. док. сін Г. Одінцов

про над. доз. на виг. тех док. сін. Одінцову Г.М.

про надання доз.на виг. тех. док. сіножаті Одінцовій О.

Про надання дозволу Кальченко на розроблення проекту землеустрою

про надання дозволу на виготовлення проекту землеустро щодо від. зем. діл. Півоваровій К.О.

Про надання дозволу на відвед. з.д. ОСГ Варібрус Д.Д.

Про надання дозволу на відвед. з.д. ОСГ Доценко А.В.

Про надання дозволу Найденко с на розроблення проекту землеустрою

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою Дегтярьову А.П.

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою Руденко В. І.

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою Руденку М. Я.

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою Шерстюк О.Д.

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Павленку О.А.

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Бабичу О. О.

Про не надання дозволу на розроблення проекту землеустрою Забийвороті В.В.

Про не надання дозволу на розроблення проекту землеустрою Щербак Н.Г.

Про припинення Гаргай М.І. права користуванння зем. ділянкою

Про припинення Мазуру В.І. права користуванння зем. ділянкою

ріш.про затв.тех.док. ОСГ Євченко В К

ріш.про затв.тех.док. ОСГ Євченко Г М

ріш.про затв.тех.док. ОСГ Євченко К О

Шевченко О.А. ОСГ проект