Проекти рішень сесії (жовтень 2019)

проекти

зат. тех. док. Артем’єву О.В.

зат. тех. док. Бойка І.Є.

зат. тех. док. Вепрецькому С.А.

зат. тех. док. Владимирову А.М.

зат. тех. док. Галаку О.В

зат. тех. док. Голотяку В.Р.

зат. тех. док. Гонцул С.С.

зат. тех. док. Гордею В.М.

зат. тех. док. Дорожинському А.М.

зат. тех. док. Зюбану В.О.

зат. тех. док. Іванову А. С.

зат. тех. док. Кагадєю В.В.

зат. тех. док. Кісілю В.Ю.

зат. тех. док. Клюшенкову О.М.

зат. тех. док. Крамару О.А.

зат. тех. док. Красношапці Ю.В.

зат. тех. док. Кудрявцеву Д.І.

зат. тех. док. Луценку Є.І.

зат. тех. док. Маньку А.В.

зат. тех. док. Несену А.І.

зат. тех. док. Подвашецькому Д.В.

зат. тех. док. Рупчеву А.В.

зат. тех. док. Середі І.Є.

зат. тех. док. Сиротенку Д.А.

зат. тех. док. Сіренку К.В.

зат. тех. док. Соколу Є.О.

зат. тех. док. Сорокіну Д.В.

зат. тех. док. Тарасенку В. В.

зат. тех. док. Темнікову В.О.

зат. тех. док. Ткачову В.В.

зат. тех. док. Фесенку Д.М.

зат. тех. док. Харечку В.Л.

зат. тех. док. Швидкому В.І.

зат. тех. док. Яворському С.В.

зат. тех. док. Ярмак Л.І.