ПРОГРАМИ

Програма розвитку

П Р О Г Р А М А економічного і соціального розвитку Оскільської сільської ради на 2017 рік

 Програма економічного і соціального розвитку Оскільської  сільської ради на 2017 рік розроблена виконкомом сільської ради з урахуванням “ Програми економічного і соціального розвитку району ” та на основі аналізу результатів соціально-економічного розвитку сільської ради за попередні роки з урахуванням початкових проблем, визначені цілі та головні дії виконкому сільської ради. Continue reading