Оскільська громада
Харківська область, Ізюмський район

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Дата: 23.09.2022 14:39
Кількість переглядів: 251

Фото без опису

дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання) _________202112139108__________ (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 1. Планована діяльність Спорудження пошукових свердловин №№ 111, 112, 113, 114, 115 Комишувахської площі на газ і конденсат, підземні споруди. Підключення свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини. (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності) Проектна глибина свердловин – 5000 м. Спосіб буріння – роторний, турбінний. Передбачається кріплення ствола свердловин високогерметичними обсадними трубами. Для буріння свердловин передбачається використання бурових верстатів Honghua ZJ-70 з дизельелектричним приводом. Підключення свердловин включає обв’язку устя свердловин та прокладання газопроводів-шлейфів підключення до установки комплексної підготовки газу Комишувахська. Довжина газопроводу-шлейфу для підключення кожної газової свердловини – до 15000 м. Очікувані об’єми видобутку природного газу становлять від 15 тис. м3 /добу до 70 тис. м3 /добу для кожної свердловини. В адміністративному відношенні земельні ділянки під будівництво газових свердловин, знаходяться за межами населених пунктів, на території Оскільської сільської територіальної громади та Барвінківської міської територіальної громади Ізюмського району Харківської області. Майданчик спорудження проектної свердловини № 111 планується розташувати у східному напрямку від найближчого населеного пункту c. Карнаухівка. Відстань від найближчого джерела викиду забруднюючих речовин в повітряне середовище до житлової забудови c. Карнаухівка буде становити 630 м. Майданчик спорудження проектної свердловини № 112 планується розташувати у північному напрямку від найближчого населеного пункту c. Рідне. Відстань від найближчого джерела викиду забруднюючих речовин в повітряне середовище до житлової забудови c. Рідне буде становити 1500 м. Майданчик спорудження проектної свердловини № 113 планується розташувати у північно-західному напрямку від найближчого населеного пункту c. Рідне. Відстань від найближчого джерела викиду забруднюючих речовин в повітряне середовище до житлової забудови c. Рідне буде становити 520 м. Майданчик спорудження проектної свердловини № 114 планується розташувати у східному напрямку від найближчого населеного пункту c. Карнаухівка. Відстань від найближчого джерела викиду забруднюючих речовин в повітряне середовище до житлової забудови c. Карнаухівка буде становити 510 м. Майданчик спорудження проектної свердловини № 115 планується розташувати у південно-східному напрямку від найближчого населеного пункту c. Велика Комишуваха. Відстань від найближчого джерела викиду забруднюючих речовин в повітряне середовище до житлової забудови c. Велика Комишуваха буде становити 3920 м. (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) 2. Суб’єкт господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю «Надра Юзівська», код за ЄДРПОУ 38077614. (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), Юридична адреса: 04053, вул. Кудрявська, буд. 26/28, Шевченківський район, м. Київ, тел.: (066) 766 30 16. (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської обласної військової адміністрації, за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 4-й під'їзд, 7-й поверх, тел. (057) 725-38-38, електронна адреса: ecodepart@kharkivoda.gov.ua. Контактна особа: заступник начальника відділу оцінки впливу на довкілля, моніторингу та зв'язків з громадськістю, Варвянський В. Ю., тел: (057) 725-38-51. (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля Рішенням про провадження планованої діяльності буде висновок з оцінки впливу на довкілля, виданий Департаментом захисту довкілля та природокористування Харківської обласної військової адміністрації відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу) 5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період. Громадські слухання (перші) відбудуться –_________________________________ (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) Громадські слухання (другі) відбудуться __________________________________________ (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської обласної військової адміністрації, за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 4-й під'їзд, 7-й поверх, тел. (057) 725-38-38, електронна адреса: ecodepart@kharkivoda.gov.ua. Контактна особа: заступник начальника відділу оцінки впливу на довкілля, моніторингу та зв'язків з громадськістю, Варвянський В. Ю., тел: (057) 725-38-51. (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської обласної військової адміністрації, за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 4-й під'їзд, 7-й поверх, тел. (057) 725-38-38, електронна адреса: ecodepart@kharkivoda.gov.ua. Контактна особа: заступник начальника відділу оцінки впливу на довкілля, моніторингу та зв'язків з громадськістю, Варвянський В. Ю., тел: (057) 725-38-51. (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 370 аркушах. (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності) 9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними: Початок ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності – з 26.09.2022 р. 04053, м. Київ, Шевченківський район, вул. Кудрявська, буд. 26/28, приміщення ТОВ «Надра Юзівська», тел.: (066) 766 30 16. 64340, Харківська область, Ізюмський район, с. Оскіл, вул. Слобідська, буд. 1, приміщення Оскільської сільської ради, тел.: (05743) 5-51-89. 64701, Харківська область, Ізюмський район, м. Барвінкове, вул. Центральна, буд. 8, приміщення Барвінківської міської ради, (05757) 4-20-07. (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь